Te odcinki autostrad budowane są w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W dniach 1-2 października 2008 r. będą miały miejsce równoległe negocjacje z Autostradą Południe SA oraz Autostradą Mazowsze SA. Wynik negocjacji ma zostać ogłoszony 24 października br.

Trwa także ostatni etap procedury przetargowej na budowę odcinka A1 Stryków-Pyrzowice. Autostrada Południe SA otrzymała 22 września projekt umowy a do 13 października 2008 r. może zgłaszać ewentualne uwagi do tegoż projektu. Według planu umowa zostanie podpisana przed końcem 2008 r.