Budowa odcinka autostrady A1 Nowe Marzy – Toruń rozpoczęła się 25 sierpnia br. na podstawie preumowy podpisanej 30 czerwca br. a przekazanie przez GDDKiA spółce GTC terenu pod budowę tego odcinka autostrady miało miejsce w połowie sierpnia.

Według planu ten odcinek autostrady A1 między Nowymi Marzami a Toruniem ma być oddany do użytku pod koniec 2011 r.  Na październik br. zaplanowano oddanie do użytku 65 km odcinka autostrady A1 Swarożyn – Nowe Marzy.Wówczas długość nowo powstałej, północnej części autostrady A1 przebiegającej przez województwa: pomorskie i kujawsko – pomorskie wyniesie ponad 90 km.