Wśród śląskich planów najważniejszą i najdroższą jest budowa autostrady A1 o długości 166,8 km. Ma ona prowadzić od przejścia granicznego na południu kraju, w Gorzyczkach do granic województwa łódzkiego.

Prace prowadzone są również w związku z takimi inwestycjami jak: - budowa odcinków drogi ekspresowej S69 z Bielska-Białej do Zwardonia (ok. 2,5 mld zł), - obwodnice Lublińca, Krzepic i Siewierza (ok. 500 mln zł) - budowa drugiej jezdni S1 od węzła w Podwarpiu i przedłużenie tej trasy do węzła na powstającej autostradzie A1 (450 mln zł).

W sierpniu br. rozpoczęto prace przy 48 km fragmencie autostrady A1 od granic z Czechami do węzła z A4 w Sośnicy. Koszt tych inwestycji wyniesie 3,6 mld zł.

Obecnie trwa przetarg na budowę 44 km autostrady A1przebiegającej m.in. przez Piekary Śląskie i Bytom.

Niedługo zostanie podpisana umowa pomiędzy GDDKiA a wykonawcą odcinka A1 o długości z Pyrzowic do granicy z województwem łódzkiem.

Północno-wschodnia obwodnica Bielska-Białej ma powstać w ciągu drogi ekspresowej S69 do 2011 r. Budowa kolejnego, 15 km odcinka do Żywca ma się rozpocząć w drugiej połowie 2009 r.

Na 2009 r. zaplanowano początek budowy drugiej jezdni na odcinku 9,5 km przy fragmencie S1 od węzła w Podwarpiu do lotniska w Pyrzowicach oraz węzła podłączającego S1 do przyszłej autostrady A1.

Również w 2011 r. ma ruszyć budowa 40 km odcinka dwupasowej S1 pomiędzy Kosztowami a Bielskiem-Białą.

Na koniec br. planuje się uruchomienie budowy obwodnic Lublińca i Siewierza. Obwodnice m.in. Poręby, Zawiercia, Kroczyc i Szczekocin ruszą w 2011 r.