Jak wyliczył "DGP", w 2010 r. wpływy z akcyzy paliwowej wyniosły około 50 mld zł. Jednak tylko nieznaczna część tych pieniędzy wróciła do kierowców w postaci inwestycji drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę nowych szlaków tras wydała w ubiegłym roku 20 mld zł, z tego 12 mld zł to dofinansowania unijne. Dzięki pieniądzom polskich kierowców udało się załatać nie dziury w drogach, ale w branżach sektora publicznego, np. w kolejnictwie czy edukacji.

Okazuje się, że państwu nie opłaca się budować nowych tras szybkiego ruchu. Na dziurawej, zatłoczonej drodze samochody zużywają o 20 ? 30% paliwa więcej niż na autostradzie. Szacuje się, że dokończenie budowy autostrad A1, A2 i A4 pozwoliłoby właścicielom aut zaoszczędzić 34 mld zł na paliwie w ciągu 15 lat. Ale wówczas państwo traciłoby na wpływach z podatków paliwowych około 17 ? 18 mld zł rocznie.

Paliwa to potężny zastrzyk gotówki dla polskiego budżetu. Z 1 l benzyny bezołowiowej do kasy państwowej wpływa prawie 1,6 zł z akcyzy, 9,5 gr opłaty paliwowej oraz około 85 gr podatku VAT. Razem: 2,54 zł. W przypadku oleju napędowego jest to odpowiednio: 1,05 zł, 23 gr i około 80 gr. W ubiegłym roku na samej opłacie paliwowej państwo zarobiło ponad 4,3 mld zł. Choć opłata paliwowa powinna być w całości przekazywana do Krajowego Funduszu Drogowego, a stamtąd bezpośrednio na remonty i budowę dróg, tak się nie dzieje. W listopadzie 2010 r. rząd przyjął uchwałę, zgodnie z którą 980 mln zł pochodzących z opłaty paliwowej zostanie przekazany Funduszowi Kolejowemu. Z tego wynika, że właściciele samochodów utrzymują przy życiu kolej, a ponieważ akcyza paliwowa stanowi 9% całkowitych przychodów państwa, wspierają również wojsko, edukację i urzędników.

W 2010 r. na podatku akcyzowym od paliw silnikowych państwo zarobiło 24 mld zł. Resort finansów informuje: "Wpływy z podatku akcyzowego co do zasady stanowią dochody budżetu państwa. Z dochodów budżetowych uzyskiwanych z tego tytułu finansowane są wydatki budżetu państwa". To samo dzieje się z podatkiem VAT zawartym w cenie paliwa. Wpływy państwa z paliwowego VAT-u wynoszą około 12 - 13 mld zł rocznie.