Koszty wykonania projektu drogi ekspresowej przez Kielce wyniosą 4,2 mln zł.
6-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej od węzła Niewachlów do budowanego wylotu wschodniego jest obecnie wyznaczony przez ulice Łódzką i Jesionową. zadaniem projektantów będzie opracowanie wariantów węzłów, wiaduktów, dwupoziomowych przejazdów, tuneli.
Przetarg na realizację inwestycji będzie mógł być ogłoszony dopiero, kiedy zakończą się prace projektowe, które potrwają 2,5 roku.