Zachodnia obwodnica Radomia powstanie w systemie "projektuj i buduj". Kontrakt budowlany o wartości 729,4 mln zł został podpisany 29 lipca. Wykonawca przejmie teren budowy przed końcem sierpnia. Pierwsze prace mają się rozpocząć w tym roku.

25-kilometrowa trasa o parametrach drogi ekspresowej będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Powstaną też cztery węzły drogowe, dwadzieścia wiaduktów, cztery mosty i dwie kładki dla pieszych.

Na całej długości droga zostanie poprowadzona nowym śladem.

Jak podsumowuje GDDKiA, "po podpisaniu tej umowy w realizacji jest 698,05 km dróg o wartości ponad 20 mld zł. Na etapie postępowań przetargowych jest budowa kolejnych 785,80 km tras, z czego: 56,82 km to odcinki autostrad, 703,02 km to drogi ekspresowe i 25,95 km to pozostałe drogi krajowe".