Zbudowanie S6 na tej trasie nie tylko poprawi dostępność komunikacyjną Słupska a;e również skróci czas dojazdu do Gdańska do jednej godziny. Z projektem budowy S6 związana jest obecnie prowadzona budowa obwodnicy Słupska a w trakcie przygotowań jest obwodnica Lęborka.
Niedługo będzie też wybrany wariant nowego przebiegu drogi S6 pomiędzy obwodnicą Trójmiasta a miejscowością Boże Pole.
Dodatkowo zmieni się również statusu drogi wojewódzkiej nr 210 Słupsk – Ustka, która od 1 stycznia 2009 r. zostanie przemianowana na drogę krajową i będzie przedłużeniem DK21 Miastko – Słupsk. W kolejnych latach również ta droga zostanie przebudowana.