Do realizacji projektu mają dołączyć również kraje takie jak: Rumunia, Bułgaria i Grecja. Minister Grabarczyk podkreślił priorytetowe znaczenie tej inwestycji dla Polski. Trasa bowiem w okolicach Rzeszowa połączy się z autostradą A4.

Podczas spotkania rozmawiano o współpracy w zakresie transportu - w ramach Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej. Uzgodniono, że kraje będą wzajemnie wspierać swoje propozycje rozszerzenia Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, które Komisja Europejska przewiduje na 2010 r. Na wniosek polskiego ministra uzgodniono, że w najbliższym czasie w Warszawie zostanie zorganizowane spotkanie Ministrów Transportu Grupy Wyszehradzkiej, mające na celu zacieśnienie współpracy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach UE.

Podczas spotkania poruszono również kwestię szybszego i bardziej efektywnego wykorzystania funduszy unijnych na inwestycje drogowe oraz wymieniono doświadczenia w zakresie realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych w systemie PPP. Rozmawiano o stanie zaawansowania prac przy budowie połączeń komunikacyjnych między krajami: drogowego (S69/D3) i kolejowego Zwardoń/Skalite.

W spotkaniu brał udział również Ambasador Republiki Słowackiej w RP František Ružička.