Odcinek od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z Małopolską ma ok. 20 km. Nowa, dwujezdniowa droga będzie biegła na tym fragmencie po śladzie już istniejącej trasy.
Ponadto na odcinku od Jędrzejowa do Klemncic jest planowana dobudowa wschodniej jezdni do istniejącej trasy, a na fragmencie od Klemencic do Wodzisławia po stronie zachodniej.
Prace obejmą również wykonanie węzłów w Jędrzejowie, Łączynie, Mierzawie i Wodzisławiu. Zaplanowano wybudowanie kilku wiaduktów m.in. w Diamencie, w Ludwinowie, Świątnikach, Klemencicach, mostów, przejść dla pieszych i przejść dla zwierząt.
Przetarg, który wyłoni wykonawcę inwestycji planuje się na przyszły rok.