Celem inwestycji będzie m.in. przekierowanie ruchu tranzytowego z miejscowości położonych w ciągu istniejącej DK5. Natomiast obwodnica Bojanowa i Rawicza zapoczątkuje budowę drogi ekspresowej S5 między aglomeracjami poznańską i wrocławską.

Rozpoczęcie budowy obwodnicy planuje się na połowę br., a jej zakończenie na 2011 r.
Parametry planowanej dogi:
- 29,2 km długości+ 8,2 km w ciągu DK36;
- droga ekspresowa, dwujezdniowa;
- 4 węzły: Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko;
- 25 obiektów mostowych (w tym przejścia dla zwierząt).