komunikatu resortu wynika, że podpisano umowy na budowę blisko 60 km autostrad w systemie tradycyjnym (inwestorem jest państwo - PAP) oraz 350 km w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.

W tym czasie oddano do ruchu ponad 300 km autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic i przebudowanych dróg.
"Obecnie w budowie i przebudowie jest ok. 720 km dróg, w tym 225 km autostrad, 250 km dróg ekspresowych i 90 km obwodnic, 155 km istniejącej sieci jest w przebudowie" - czytamy w komunikacie.

Z danych ministerstwa wynika, że w ubiegłym roku podpisano ponad 190 umów, w tym 32 umowy na budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic oraz 158 kontraktów na odnowy ok. 600 km dróg krajowych.