Wykonawcą kontraktu o wartości 458 mln zł było konsorcjum Bilfinger Berger Polska S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty- Łódź” S.A.
W ramach umowy wykonano m.in.: węzły drogowe: Węzeł „Wola Rasztowska”, Węzeł „Trojany”, Węzeł „Niegów”, Węzeł „Mostówka”; wiadukty drogowe; przejścia dla pieszych oraz zwierząt; most przez rzekę Fiszor.
Ponadto powstały 54 km dróg dojazdowych łączących nową drogę z istniejącą siecią.