Paprojet i budowa fragmentu drogi S8 Białystok-Jeżewo o długości 24,5 km będzie kosztować 675 mln zł. 85% kosztów tego przedsięwzięcia pokryte zostanie z budżetu UE, a pozostałe 15% zapewni budżet państwa.

W ramach podpisanej umowy zwycięskie konsorcjum będzie działać w ramach zamówienia "Projektuj i zbuduj", a jego zadaniem będzie sporządzenie projektu drogi, pozyskanie koniecznych pozwoleń oraz budowa. Projekt powinien zostać sporządzony w rok. Budowa może ruszyć już w połowie przyszłego roku, a cała inwestycja zakończyć się w ciągu trzech lat.

Nowa droga ekspresowa będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Ponadto zostanie zbudowany most na Narwi, cztery węzły drogowe (Jeżewo, Rzędzizany, Złotoria, Dzikie), droga dla autobusów, dla ruchu lokalnego, ścieżka rowerowa, przejścia dla zwierząt.