Jeśli inne, startujące w przetargu firmy nie wniosą odwołań, umowa z Bilfinger Berger Polska S.A. zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. W takiej sytuacji budowa może ruszyć jeszcze w październiuku. Czas przewidziany na budowę to 22 miesiące (wyłączając okres zimowy od 15 grudnia do 15 marca).

Nowa droga o dwujezdniowej drogi ekspresowej będzie miała długość 11,1 km. Zostanie ona połączona odcinkiem o długości około 5 km z DK63 na trasie Zambrów-Łomża. W zakres budowy obwodnicy wejdzie też konstrukcja 15 mostów i wiaduktów, jakie będą na tej trasie.