Trasa Via Baltica (droga ekspresowa S61) połączy Warszawę, Litwę, Łotwę, Estonię i Helsinki. W Polsce jest to jedna z najważniejszych tras tranzytowych i najbardziej użytkowanych. Zgodnie z założeniami Ministerstwa Infrastruktury Via Baltica ma obsługiwać tiry z krajów nadbałtyckich, jak również służyć mieszkańcom terenów  północno-wschodniej Polski.

MI zamierza zmienić rozporządzenie w prawie sieci dróg ekspresowych i autostrad. S61 w kierunku Litwy nie będzie przebiegać przez Białystok i Augustów, z zgodnie z nową koncepcją - przez Łomżę i zachodnie tereny Mazur do Suwałk.

Obecnie droga ze stolicy na Mazury trwa 3-4 godzin i odbywa się w większości drogą przez Ostrów Mazowiecki i Łomżę, a potem w kierunku Giżycka. Po zbudowaniu Via Baltica będzie można znacznie szybciej przedostać się do Ełku.

Z nowej trasy Via Baltica zadowolone są władze Ełku, gdyż przyciągnie to do miasta inwestorów. Równocześnie zmniejszy się ruch przez Łomżę, gdzie powstanie obwodnica miasta.

Tę nową trasę akceptują też ekolodzy, gdyż zostaną pogodzone interesy mieszkańców z ochroną przyrody.