Budowa będzie trwała 22 miesiące z pominięciem trwających 3 miesiące okresów zimowych i zakończy się do kwietnia 2012 r. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum: TEERAG-ASDAG POLSKA sp. z o.o./ TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft, Wiedeń / Intop Tarnobrzeg sp. z o.o.. Wartość kontraktu to 1,123 mln zł.
Projekt budowy sporządziło biuro projektowe DHV Polska sp. z o.o.

Inwestycja obejmuje budowę dwóch jezdni po trzy pasy ruchu dla:

 - drogi ekspresowej S79 (Trasa NS) od węzła „Marynarska”  do węzła „Lotnisko”,
 - drogi ekspresowej S2 (Trasa POW) od węzła „Lotnisko” do węzła „Puławska”.

Dzięki realizacji tej inwestycji możliwa będzie alternatywne, w stosunku do ul. Rzymowskiego i Marynarskiej, połączenie dzielnic z południowej części Warszawy, jak Ochota, Ursynów, Piaseczno, Wawer. Równocześnie jej powstanie usprawni dojazd do lotniska na Okęciu.
 
Połączenie budowanej trasy z siecią lokalną umożliwi m.in. budowa czterech węzłów drogowych (węzeł Puławska, węzeł Lotnisko, węzeł MPL Okęcie, węzeł Marynarska), sieć dróg serwisowych, przepusty drogowe, przebudowa i usunięcie kolizji, budowa urządzeń odwadniających, budowa urządzeń ochrony środowiska, przebudowa torowiska tramwajowego wraz z pętlą (ul. Marynarska), budowa kładki dla pieszych w rejonie węzła MPL Okęcie, budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, przebudowa ulic – Puławskiej, Tanecznej, Poloneza, Oberka, Karnawał, Terleckiego, Kinetycznej, Wirażowej, Marynarskiej, Sasanki, Taśmowej zgodnie z decyzją lokalizacyjną w liniach rozgraniczających inwestycji.
Inne parametry drogi: szerokość jezdni - dwie jezdnie po 3x3,5 m, szerokość pasa dzielącego - 4 m, obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś.


Na ten rok przewiduje się roboty przygotowawcze: prace geodezyjne, roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew i krzewów,  usunięcie humusu, przebudowę kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych i ciepłowniczych. Ponadto rusza prace zasadnicze czyli: roboty drogowe - wykopy i nasypy, stabilizacja gruntu, budowa przepustów, roboty mostowe - fundamentowanie obiektów.

Zakończenie prac będzie miało miejsce wiosna 2012 r.