Prace w ramach oddawanego dziś odcinka rozpoczęto w sierpniu 2010 r., a prace miały zakończyć się 17 czerwca br., jednak udało się je wykonać wcześniej. Węzeł Jordanowo jest bardzo ważny w układzie komunikacyjnym woj. lubuskiego - łączy drogę ekspresową S3 w układzie północ - południe i autostradę A2 relacji wschód - zachód. Jakkolwiek węzeł Jordanowo został wykonany w ramach budowy autostrady A2, był nieczynny z powodu budowy S3.

43 km drogi ekspresowej S3

Budowę 43-kilometrowego odcinka S3 podzielono na trzy kontrakty realizowane przez trzech wykonawców: 17,1 km (Mota Engil); 13,3 km (Strabag); 17,3 km (Budimex). 

Planuje się, że kolejne odcinki S3 będą oddawane sukcesywnie od 17 czerwca br. do sierpnia. W pierwszej kolejności przejezdny będzie odcinek od węzła Świebodzin Południe do węzła Sulechów (17 czerwca), następnie odcinek od węzła Świebodzin Północ do węzła Świebodzin Południe (11 lipca), a w sierpniu - od węzła Międzyrzecz Południe do węzła Jordanowo.