• Po rozbudowie odcinek S19 będzie miał dwie dwupasowe jezdnie, pas awaryjny i pobocza
  • Na tym fragmencie trasy Via Carpatia powstanie estakada
  • Inwestycja usprawni dojazd do lotniska Jasionka pod Rzeszowem

Droga ekspresowa S19: dodatkowy pas ruchu

Aktualnie odcinek drogi ekspresowej S19 Sokołów Małopolski–Jasionka ma trzypasową jezdnię w układzie 2+1 (dwa pasy w jedną stronę i jeden w drugą) bez pasa rozdzielającego kierunki ruchu. Po rozbudowie ten fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia będzie miał dwie dwupasowe jezdnie, pas awaryjny i szerokości 2,5 m oraz pobocza. Nośność wyniesie 11,5 t/oś.


Droga ekspresowa S19: węzły nie będą rozbudowywane

Roboty będą wykonywane na powiatów rzeszowskiego (gminy Sokołów Małopolski i Trzebownisko) i łańcuckiego (gmina Czarna) w sąsiedztwie pierwszej jezdni drogi ekspresowej. Zaplanowano dostosowanie istniejących obiektów inżynieryjnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) i ochrony środowiska. Sumaryczna długość rozbudowywanych odcinków osiągnie 13,8 km. Węzły Sokołów Małopolski Północ i Jasionka nie wymagają rozbudowy – mają już przekrój dwujezdniowy.

Droga ekspresowa S19: estakada i dwa wiadukty

Podczas prac powstaną nowe obiekty, m.in. estakada o długości 157,5 m w Nienadówce, dwa wiadukty (jeden z przejściem dla zwierząt średnich), dwa przepusty oraz przejazd gospodarczy. Przewidziano jeszcze trzy kolejne przejścia dla zwierząt średnich, osiem dla płazów, 3 km ekranów akustycznych, a także 13 otwartych zbiorników retencyjnych i cztery zamknięte. Będą zamontowane osłony przeciwolśnieniowe i instalacja oczyszczająca ścieki opadowe z jezdni.

Droga ekspresowa S19: pale wiercone ochronią zabytkowy kościół

W Nienadówce droga ekspresowa S19 przebiegnie estakadą w bezpośrednim sąsiedztwie neogotyckiego kościoła parafialnego (w odległości 30 m). Z powody ochrony zabytkowego obiektu zaplanowano użycie pali wierconych zamiast walców wibracyjnych. Pojawi się też ekran przeźroczysty, by nie zasłaniać walorów historycznych i zabytkowych budynku. Zostanie rozbudowane miejsce obsługi podróżnych przy jezdni w kierunku Lublina (MOP Stobierna) – będą tu mogły działać stacja paliw i placówki gastronomiczno-handlowe.

Droga ekspresowa S19 ma być w całości dwujezdniowa

Wykonawcą drugiej jezdni odcinka trasy Via Carpatia jest spółka Strabag, która wykona zadanie za 272,83 mln zł. Na realizację prac firma ma 39 miesięcy, w które nie będą wliczane okresy zimowe podczas robót budowalnych (15 grudnia–15 marca).

Cała Via Carpatia w Polsce ma mieć dwie dwupasowe jezdnie. Inwestycja ma także usprawnić ruch tranzytowy i dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej i portu lotniczego w Jasionce.

Przeczytaj także: GDDKiA. Plan przetargów na końcówkę 2022 r.