Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) poinformowała PAP w poniedziałek w komunikacie, że oferta konsorcjum Budimex Dromex SA, STRABAG Sp. z o.o., Mostostal Warszawa SA, Warbud SA została w poniedziałek uznana przez komisję przetargową za najkorzystniejszą.

Wcześniej, w październiku, GDDKiA unieważniła postępowanie przetargowe ze względu na zbyt wysoką cenę zaproponowaną przez wykonawców. Kosztorys inwestorski zakładał kwotę 1,7 mld zł, zaś oferty wynosiły 2,1 i 2,4 mld zł.

Po analizie sytuacji na rynku wykonawców robót drogowych, złożonych ofert i kosztorysu, GDDKiA uznała jednak, że ponowienie postępowania przetargowego opóźni podpisanie umowy od kilku do kilkunastu miesięcy, a nie zagwarantuje większej konkurencji i obniżenia cen ofertowych.