Ten niewiele ponad 10 km fragment północnego odcinka Ekspresowej Obwodnicy Warszawy to ogromne przedsięwzięcie. Projekt jest warty ponad 2,1 mld zł, co plasuje go wśród najdroższych inwestycji drogowych w stolicy.

Odcinek ma mieć dwie jezdnie po trzy pasy ruchu w każdą stronę. Ponadto wybudowane zostaną pasy awaryjne. Arteria będzie drogą klasy S (ekspresowa), o prędkości projektowej 80 km/godz. i nośności 115 kN na oś. W ciągu tego odcinka zaplanowano m.in. budowę czterech węzłów komunikacyjnych:
- węzeł Mory – bezkolizyjne skrzyżowanie typu „półkoniczyna”;
- węzeł Warszawska - bezkolizyjne skrzyżowanie typu „karo”;
- węzeł Lazurowa - bezkolizyjne skrzyżowanie typu „karo”;
- węzeł Prymasa Tysiąclecia - bezkolizyjne skrzyżowanie z Aleją Prymasa Tysiąclecia (istniejąca DK8).
Powstaną nowe wiadukty, tunele, kładki dla pieszych, przejazdy pod trasą ekspresową, ściany szczelinowe i ściany oporowe. Zaplanowano także budowę nowych odcinków dróg dojazdowych (około 9,4 km) oraz przebudowę sieci istniejących ulic. Ze względu na znaczny stopień zurbanizowania terenu przeznaczonego pod budowę drogi, konieczna będzie przebudowa wszelkich kolidujących sieci infrastrukturalnych, a także pewnych obiektów, jak np. bocznicy kolejowej, obsługującej hutę Lucchini oraz dużego kolektora burzowego obsługującego Warszawę.