Koszt inwestycji wyniósł 456,7 mln zł z czego  74% pochodziło z funduszy unijnych.

Ponadto w połowie sierpnia ma zakończyć się przebudowa kolejnego fragmentu - obwodnica Grójca.