22 kwietnia 2024 r. poznaliśmy oferty złożone w przetargu na wykonanie analizy studialnej wraz z koncepcją programowo-przestrzenną dla budowy łącznika. W ramach dokumentacji przygotowane mają zostać m.in. warianty lokalizacji nowego mostu przez rzekę Elbląg wraz z drogami dojazdowymi, stanowiącymi połączenie Alei Tysiąclecia (DW500) z ul. Warszawską (DW500) przez ulice Sopocką, Zagonową i Dojazdową. Dla optymalnego wariantu opracowane powinny być koncepcje rozwiązań projektowych. W przetargowej dokumentacji podkreślono, że w przypadku mostu przez Elbląg należy przyjąć klasę nośności A, minimum jednostronny chodnik i dwukierunkową ścieżkę rowerową lub pieszo-rowerową.

Zadanie polega także na wykonaniu analizy w zakresie prognozowanego natężenia i rozkładu ruchu na skrzyżowaniach i podania szacunkowych całkowitych kosztów inwestycji. Wykonawca dokumentacji pozyska szereg warunków, w tym od Wód Polskich i Urzędu Morskiego w Gdyni, gdyż planowanie mostu musi uwzględniać żeglugę, także do portu w Elblągu.


W ramach oceny złożonych propozycji kryterium ceny będzie mieć wagę 60%. Pozostałe dwa to doświadczenie projektanta: branży drogowej (20%) oraz branży mostowej (20%). W postępowaniu wpłynęło pięć propozycji, a zaoferowane kwoty wahają się od 0,57 do 1,03 mln zł (łączne ceny za sporządzenie opracowania studialnego oraz koncepcji programowo-przestrzennej).

Zobacz także: Droga ekspresowa S7. Budowa za 635 mln zł. Połowa środków wydana