Droga S5 ma połączyć Nowe Marzy z Wrocławiem już do 2012 r. Jednak gdy Komisja Europejska uzna Równinę Szubińsko-Łabiszyńską, łąki trzęślicowe w Foluszu oraz buczynę w Mięcierzynie za obszary przyrodniczo wartościowe, budowa może się opóźnić.Trwa inwentaryzacja przyrodnicza tych terenów.