Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przypomniała, że 30 stycznia 2024 r. WSA wydał wyrok, w którym uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, w której ten z kolei uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku i umorzył prowadzone przez RDOŚ postępowanie. Wyrok dotyczy odcinka Ząbki–Warszawa Wschód (Zakręt), czyli dłuższego z dwóch brakujących fragmentów Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

Teraz poinformowano, że akta sprawy zostały już przekazane do GDOŚ. Napisano, iż są to kolejne miesiące oczekiwania na dalsze procedowanie. Co za tym idzie, realizacja ostatniego fragmentu ringu warszawskiego dalej jest wstrzymana.

Wniosek o decyzję środowiskową złożono w białostockim RDOŚ w lipcu 2015 r., a wydano ją w ostatnich dniach 2018 r.  

Wschodnia Obwodnica Warszawy

Odcinek Ząbki–Warszawa Wschód ma liczyć 10,2 km. Wpisany jest do Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Powstaną węzły Poligon (projektowany jako zjazd techniczny dla wojska) oraz Rembertów, a także 11 wiaduktów, dwie kładki i osiem przejść dla zwierząt. 

Dla krótszego odcinka Wschodniej Obwodnicy Warszawy, Drewnica–Ząbki (3,6 km), wyrok zapadł w października 2023 r. Sprawą ponownie zajmie się Naczelny Sąd Administracyjny.

Zobacz także: Świętokrzyskie. Nowa obwodnica coraz bardziej widoczna