Radni domagają się połączenia S-14 z obwodnicą Konstantynowa (drogą wojewódzką nr 710), czyli przeniesienia jej poza granice Łodzi.
Mieszkańcy mają czas do końca przyszłego tygodnia na zaoproponowanie zmian oraz alternatywnej trasy S-14.