Zgodnie z pierwotnymi założeniami realizacja inwestycji powinna się zakończyć do grudnia 2014 r. Następnie termin został wydłużony o kolejne sześć miesięcy. Obecnie sytuacja komplikuje się za sprawą problemów finansowych lidera konsorcjum wykonawczego - Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, które jest odpowiedzialne za gruntowną modernizację zdecydowanej części trasy Kraków - Katowice. Wniosek o ogłoszenie upadłości firmy wykonawczej wpłynął do sądu w Warszawie.

Dotychczas zrealizowano poniżej 10% przewidzianych umową prac. Jeśli szybko nie zostanie wybrany nowy wykonawca inwestycji zaprzepaszczone będą szanse na dofinansowanie unijne wynoszące 85% od wartości projektu oszacowanego na 1 mld 388 mln zł.