Dzięki modernizacji linii kolejowej E30 trasę między Krakowem a Katowicami będzie można pokonać pociągiem w 50 min. Obecnie czas przejazdu wynosi około 2 godziny.
Remont 58 km linii, która liczy 78 km, rozpocznie się jeszcze w tym roku. Prace mają potrwać do końca 2016 r. lub początku 2017 r.

Wstępnie zapowiadano, że modernizacja całej linii E30 zakończy się jeszcze w tym roku, ale remont odcinka między Krakowem a Katowicami był mocno opóźniony. Przyczynił się do tego upadek Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury, odpowiedzialnego za opracowanie projektu modernizacji odcinka linii między Krakowem a Krzeszowicami. Projekt ten dokończyły PKP Energetyka.

Większość kwoty potrzebnej na modernizację odcinka linii między Krakowem a Katowicami pokryją fundusze unijne.