W ramach zadania położone zostaną nowe tory, a także wyremontowane perony. Pasażerowie już teraz mogą korzystać z kilku zmodernizowanych stacji i przystanków. Zamontowano już około 40 rozjazdów, usprawniających ruch kolejowy, a na wielu odcinkach wymieniono już szyny i sieć trakcyjną.

Po remoncie pociągi osobowe na tej trasie będą mogły poruszać się z prędkością 120 km/godz., a towarowe – z prędkością 100 km/godz.

Całkowity koszt projektu to około 535 mln zł netto, z czego 416,2 mln zł netto pochodzi z funduszy unijnych.