Projekt naprawy dróg będzie realizowany niezależnie od napraw wykonywanych w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. W planie przewiduje się wyremontowanie dróg w ciągu roku.
Obecnie nie wiadomo jeszcze, jaki będzie udział finansowy poszczególnych instytucji w tym projekcie. Dotychczas bank finansował 50% takich inwestycji. Wynik negocjacji będzie znany jeszcze w maju.
Aktualnie GDDKiA dopracowuje listę projektów, jakie mają być objęte programem. W związku z tym zostanie ogłoszonych ponad 200 przetargów.
Wstępnie wartość projektu oszacowano na blisko 2,6 mld zł, jednak może byś ona wyższa nawet o 20-30%.
Poprawa stanu dróg krajowych jest niezbędna ze względu na Euro 2012. Przeprowadzone przez GDDKiA analizy w ramach Systemu Oceny Stanu Nawierzchni wynika, że 55% z ponad 18 tys. km sieci ma dobrą nawierzchnię.