Zamierza się budowę 110 km autostrady z całego odcinka korytarza VC o łącznej długości 336 km do końca 2012 r. Projekt będzie finansowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy w ogólnej kwocie 511,29 mln EUR.
Nowa autostrada połączy Bośnię i południowo-wschodnią część Europy z Albanią, Montenegro i Grecją poczynając od Chorwacji.