MI zaznacza równocześnie, iż zamieszczenie projektu na liście nie oznacza jeszcze przyznania dofinansowania. Na to mogą liczyć te projekty, które otrzymają pozytywny wynik oceny merytorycznej II stopnia. Ocena taka dokonywana na podstawie pełnej dokumentacji projektu dostarczanej przez wnioskodawców w okresie 3 miesięcy od daty zaakceptowania listy rankingowej.

Oena merytoryczna II stopnia będzie polegała m.in. pod kątem poprawności analizy finansowej i ekonomicznej, gotowości technicznej projektu do realizacji, jak też zgodności projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska. 

Projekt, którego koszt całkowity przewyższa kwotę 50 mln EUR, będzie musiał zostać pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Europejską.
 
Lista rankingowa projektów z działania 6.1.- Rozwój sieci drogowej TEN -T z dnia 29.06.2009 r.

1. Modernizacja Al.. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska -Kleszczowa (Warszawa)
2. Przebudowa drogi krajowej nr1 i 86 Gdańsk - Cieszyn na odcinku od Autosalonu Toyota do południowej granicy Miasta Tychy (Tychy)
3. Przebudowa DK - 1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK - 46; połączenie z ul. Srebrną (Częstochowa)
4. Budowa dwujezdniowej ul. Nowe Zawady w Poznaniu (DK 5) - etap II od ul. Głównej do ul. Podwale (Poznań)
5. Przebudowa ulic: Legionów (DK 17, 74), Al. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu (Zamość)
6. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I (Wrocław)
7. Przebudowa Drogi Krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku - Białej odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej (Bielsko-Biała)
8. Przebudowa ul. Wyścigowej w ciągu drogi krajowej nr 8 we Wrocławiu (Wrocław)
9. Budowa obwodnicy miejscowości Miękowo w ciągu drogi krajowej nr 3 (GDDKiA)
10. Połączenie DK-1 z północną częścią miasta Częstochowy - węzeł DK-1 z ul. Makuszyńskiego (Częstochowa)
11. Przebudowa wiaduktu Górczyńskiego Wschodniego w Poznaniu (DK 5) (Poznań)
12. Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) (Lublin)
13. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek (Włocławek)

Na liście rezerwowej znalazł się projekt z Poznania: Przedłużenie ul. Hetmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej oraz budowa odcinka III ramy komunikacyjnej od ul.Hetmańskiej do ul. Krzywoustego.