Budowa tej drogi ma duże znaczenie strategiczne i gospodarcze, gdyż znacznie wzrośnie pozycja tegoż regionu.

Rząd Omanu podpisał w sumie 17 kontraktów o wartości 221 mln USD w celu rozbudowy infrastruktury i połączeń drogowych w kraju.
Tworzone są również projekty o wartości kolejnych 140 mln USD na budowę dwunitkowej drogi z Dahareez do jak również dróg w Al Sharqiyah.