W Wojewódzkim Biurze Urbanistycznym na zlecenie urzędu marszałkowskiego został opracowany dokument „Wytyczne kierunkowe do kształtowania sieci drogowej i kolejowej w województwie dolnośląskim”. Aktualnie odbywają się rozmowy z samorządami lokalnymi na temat wyboru inwestycji, jakie mają być objęte projektem nowej sieci dróg.

Przystępując do opracowania planów nowej sieci drogowej na Dolnym Śląsku, analizie poddano poszczególne regiony województwa pod kątem lokalizacji najważniejszych miast i zatrudnienia. Opracowywana dokumentacja ma na celu stworzenie lepszej komunikacji w trzech głównych obszarach, jakie stanowią: Wrocławski Obszar Metropolitalny, Pasmo Głogowsko – Kłodzkie i obszar pomiędzy Zgorzelcem, Bolesławcem i zespołem miejskim Jeleniej Góry.