Na realizacji projektu bardzo skorzysta region Batinah, gdyż umocni się jego pozycja ekonomiczna i przemysłowa.