Przez tczewski dworzec przewija się rocznie około 2,5 miliona pasażerów. Stawia to nas w klasie dworców A, czyli o największej przepustowości w kraju. Być może to właśnie liczby przekonały marszałka, który zdecydował o zakwalifikowaniu tczewskiego projektu jako rekomendowanego do dofinansowania. Prace nad zagospodarowaniem terenów przydworcowych trwają już od kilku lat, stąd decyzja marszałka o przyznaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego cieszy urzędników:

Realizacja zadania budowy węzła regionalnego podzielona ma być na kilka etapów. Podstawowym problemem jest wywłaszczenie terenów. Inwestycja rozpocznie się od budowy drugiej nitki - czyli ulicy Nowokolejowej i placu dolnego dworca. W drugim etapie zostanie wybudowana płyta naziemna oraz parkingi.