Pieniądze pochodzą z pożyczki udzielonej przez rządy Danii i Holandii. Projekt wspiera także Unia Europejska. Prace budowlane mogą ruszyć w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Zdaniem ekspertów Mozambik posiada jedne z ostatnich nie udostępnionych znaczących złóż węgla.