Na części swego przebiegu będzie to droga dwujezdniowa z 4 pasami ruchu, a w innych fragmentach jednojezdniowa z 3 pasami. W miejscu, gdzie obwodnica ma przeciąć projektowany kanał Ulgi przewidziano budowę estakady o długości kilkuset metrów. Powstanie też duży węzeł łączący obwodnicę ze starą (obecną) DK46. W rejonie Goświnowic natomiast zaplanowano budowę ronda.

GDDKiA obecnie opracowuje dokument zamówienia na dalsze etapy projektu obwodnicy Nysy - koncepcję programową, określającą możliwości szczegółowych rozwiązań technicznych dla wybranego wariantu, materiały związane z przejęciem nieruchomości pod przyszłą drogę oraz projekt budowlany. Konieczne jest teraz uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Budowa ruszy najwcześniej w 2011 r.