Prywatne firmy będą zarządzać około 21 % dróg ekspresowych w wyniku udzielenia im 30 letnich koncesji. Minister podkreślił, że nie widzi alternatywy dla tego typu partnerstwa. W budżecie nie ma bowiem wystarczającej rezerwy na samodzielną budowę dróg przez państwo.

W ostatnim czasie oddano czteropasmowy łącznik drogowy,  w rejonie Opatowic nad Łabą. Koszt budowy wyniósł 113 mln euro. Na obwodnicy Opatowic powstało 20 nowych mostów i wiaduktów.