Węgierska firma NIF odpowiedzialna za infrastrukturę drogową i kolejową przedstawiła budżet na rok 2010. Z dokumentu wynika, że Węgry zamierzają przeznaczyć na budowę dróg  w przyszłym roku 1,22 mld euro, co jest znaczącym wzrostem w stosunku do roku bieżącego. Jednym z kluczowych projektów będzie budowa autostradowej południowej obwodnicy Budapesztu. Ta cześć autostrady M0 ma być zakończona do 2012 roku.