Przemyśl zlokalizowany jest na ważnym szlaku komunikacyjnym w relacji zachód-wschód, w odległości 12 km od granicy z Ukrainą - zewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz w pobliżu atrakcyjnych terenów turystycznych. Inwestycja pod nazwą: „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśl łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”, ma połączyć DK77 biegnącą w kierunku Rzeszowa z DK28, która zmierza w kierunku Lwowa, w taki sposób, aby ominąć centrum miasta Przemyśla. Obecnie ruch tranzytowy przez miasto ma niską przepustowość wymuszającą konieczność zmniejszenia prędkości jazdy, co wydłuża czas podróży. Prace najprawdopodobniej rozpoczęte zostaną w czwartym kwartale 2010 r., a zakończenie całej inwestycji w końcu 2012 r.
Całkowita wartość projektu to 205,8 mln zł.