Linia będzie zaczynała swój bieg w północnej części Zimbabwe, a kończyła w zambijskim mieście Kafue. Prace budowlane powinny ruszyć w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Projekt będzie realizowany w trybie BOT (Build-Operate-Transfer). Jest to forma inwestowania, polegająca na wybudowaniu obiektu, zarządzaniu nim w początkowym okresie, rozruchu i następnie przekazaniu go zleceniodawcy.