Otwarto obwodnicę Międzyrzeca Podlaskiego Zakończyły się zasadnicze prace związane z budową zachodniej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, która znajduje się w ciągu drogi krajowej nr 19 Białystok – Lublin – Rzeszów. Wpuszczenie ruchu na obwodnicę nie oznacza jednak zakończenia robót związanych z tą inwestycją. W dalszym ciągu przez okres dwóch miesięcy prowadzone będą prace związane z likwidacją dróg objazdowych oraz z budową fragmentów dróg dojazdowych, których dokończenie będzie możliwe po przekierowaniu ruchu na obwodnicę i rozbiórce dróg objazdowych.

Nowe obejście drogowe pozwala na ominięcie centrum miasta od strony zachodniej. Wyprowadzenie ruchu z Międzyrzeca Podlaskiego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i odciąży mieszkańców miasta. W istotny sposób skróci się czas przejazdu na trasie Lublin – Białystok, zdecydowanie poprawiając bezpieczeństwo i komfort jazdy. Ponad 6,3 km odcinek nowej trasy posiada nawierzchnię o nośności 115 kN na oś i prędkości projektowej 100 km/h. Odcinek na całej długości posiada parametry drogi ekspresowej.

Inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Całkowity koszt budowy drogowego obejścia Międzyrzeca Podlaskiego to 91 mln zł. Zadanie było finansowane z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a wykonawcą robót była firma J&P AVAX S.A.