Minister ochrony środowiska potrzebuje jeszcze czasu na analizę projektu budowy drogi, która ma przebiegać przez serce amazońskiej dżungli.

Minc powołał grupę roboczą, w skład której wchodzą inni ministrowie zaangażowani w projekt (ds. miast, ds. transportu, ds. ochrony środowiska Ibamy) oraz gubernatorowie stanów Amazonas i Rondônia. Zadaniem tej grupy jest przeanalizowanie projektu i stworzenie zielonego pasa z 10 terenami chronionymi wzdłuż autostrady. To miałoby zmniejszyć jej szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Autostrada BR-319 ma mieć długość około 900 km a jej koszt szacuje się na 379 mln USD. Jeśli dojdzie do jej realizacji, powstanie do do 2012 r.

Alternatywnym rozwiązaniem jest tez budowa linii kolejowej.