Projekt ustawy budżetowej zakłada 14,3 mld zł na infrastrukturę drogową i kolejową. Kwota ta zwiększona o środki z UE oraz o kwoty zapisane w rezerwach celowych sprawia, że na infrastrukturę transportową będzie można wydać w przyszłym roku 34 mld zł.

97% tej kwoty będzie dysponować Ministerstwo Infrastruktury z czego znaczna część trafi do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na realizację rządowego programu budowy dróg krajowych 2008-2012.

Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 przewiduje łączenie 121 mld zł.