Na odcinku I - od węzła Komorowice do węzła Rosta zmieniona zostanie nawierzchnia wraz z podniesieniem standardu istniejącej DK52 (ul. Niepodległości) do kategorii „S”.
Długość tego odcinka to 2,85 km. Prace obejmą: remont 2 jezdni po 2 pasy ruchu z poszerzeniem pasów awaryjnych, budowę 12 obiektów inżynieryjnych i budowę 2,4 km ekranów akustycznych.

Na 3,85 km odcinku II od węzeł Rosta do węzeła Krakowska zbudowane zostaną 2 jezdnie po 2 pasy ruchu 3,5 m, budowę węzła „Rosta”, budowę 17 obiektów inżynieryjnych oraz budowę 4,9 km ekranów akustycznych.

Na odcinku III o długości 5,25 km - węzeł „Krakowska” - węzeł Mikuszowice zbudowane zostaną 2 jezdnie po 2 pasy ruchu 3,5 m, 2 węzły drogowwe: w. „Krakowska” oraz w. „Mikuszowice”, 23 obiekty inżynieryjne oraz 7,9 km ekranów akustycznych.

Prace wykona wyłonione w przetargu konsorcjum firm: HERMANN KIRCHNER Polska sp. z o.o., HERMANN KIRCHNER Bauunternehmung GmbH, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ" S.A., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR. Nadzór inwestorski sprawuje WS Atkins – Polska sp. z o.o.

Przedsięwzięcie będzie kosztować 1 253 mln zł i zostanie zrealizowane w 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

Dane:
Długość całości inwestycji: 11,9 km
Objętość robót ziemnych: 1,918 mln m3
Ilość mas bitumicznych: 174 tys. ton
Ilość obiektów inżynieryjnych: 52
Ilość ekranów akustycznych: 15,2 km

źródło wizualizacji: GDDKiA o/Katowice