Nazwa "Via Carpatia" została przyjęta na mocy ustalenia międzypaństwowego w 2006 r. na konferencji w Łańcucie, gdzie podpisano porozumienie w tej sprawie tej trasy. Szlak ten ma łączyć kraje położone nad Morzem Bałtyckim z państwami leżącymi nad Morzem Czarnym.
Trasa szlaku ma prowadzić przez Polskę, Słowację, Bułgarię i Rumunię aż do Grecji. Przedsięwzięciem Via Carpatia zajmują się w Polsce 4 oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: w Warszawie, Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie.

Obecnie prace są na etapie koncepcji programowych. Wykonane zostały już analizy oddziaływania na środowisko, trwa etap uzyskiwania decyzji środowiskowych i ma się on zakończyć w 2009 r. Pozwolenia na budowę zostaną najprawdopodobniej wydane w 2010 r. a realizacja prac ma potrwać do roku 2015.
W województwie podlaskiem trasa Via Carpatia ma przebiegać wzdłuż drogi S8: od granicy z Litwą w Budzisku przez Augustów do Białegostoku a potem wzdłuż DK19 do granicy województwa na południu na rzece Bug. Dalsza trasa wiedzie do Lublina i Rzeszowa.

Na odcinku podlaskim prace rozpoczną się przy obwodnicy Sztabina, Korycina i Suchowoli (lata 2011-2012) a na końcu wykonany będzie odcinek Budzisko-obwodnica Suwałk. Odcinki te znajdują się w ciągu DK8. Odcinek od Białegostoku do granicy województwa planuje się zrealizować do 2014 r.
Podlaska część trasy ma mieć parametry drogi dwujezdniowej z pasem oddzielającym o szerokości 12 m. To pozwoli na dobudowanie w dalszej perspektywie czasowej po jeszcze jednym pasie ruchu.

Środki finansowe na budowę podlaskiego odcinka Via Carpatia są zagwarantowane w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (ok. 3,3 mld zł). Część kosztów pokryte zostanie też z budżetu państwa i Krajowego Funduszu Drogowego. Aż w 70 % podlaska część Via Carpatia wiąże się z budową nowej drogi.