Główny ruch będzie się odbywać na nowym, 7 km odcinku drogi, zbudowanym na nowym śladzie, przy obecnej trasie DK3. Oddział GDDKiA w Szczecinie oznajmił, że potrzebna dokumentacja jest już gotowa, a prace nad raportem oddziaływania na środowisko nadal trwają. Po jego ukończeniu będzie można wystąpić o pozwolenie na budowę. Przetarg ma zostać ogłoszony na przełomie listopada i grudnia. W związku z tym, umowa z wykonawcą mogłaby zostać podpisana już w 2009 r. Czas potrzebny na budowę wyznaczono na dwa lata (prace nie będą powodowały utrudnień w ruchu). Koszt inwestycji szacuje się na ok. 200 mln zł.