W ramach inwestycji zbudowane zostanie rondo w miejscu zbiegu ulic: Ostrobramskiej, Płowieckiej, Marsa i Grochowskiej. Ponadto powstaną dwie estakady łączących ul. Marsa z trasą Siekierkowską. Zbudowane zostaną również przejścia podziemne dla pieszych, drogi serwisowe, chodniki i ścieżka rowerowa.
Zgodnie z umową prace powinny się zakończyć w styczniu 2011 r.
Inwestycja pochłonie 24 737 111 zł.