Do końca bm. powinny zostać zrealizowane podstawowe roboty drogowe, w zakres których wchodzi m.in. budowa jezdni oraz obustronnych poboczy bitumicznych i ziemnych, budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na przecięciu z ul. Browarną, ronda na skrzyżowaniu z ul. Kutnowską oraz wiaduktu w ul. Ciechomickiej.
Inwestycja obejmuje również budowę dróg dojazdowych do działek, odcinka (190 m) ul. Browarnej, oświetlenia, odwodnienia systemem rowów, przepustów i separatorów, przebudowa urządzeń energetycznych, wodociągowych i teletechnicznych.
Nową trasą będzie można przejechać najprawdopodobniej w grudniu.

Drugi etap prac, jaki ma być zakończony do maja przyszłego roku, obejmuje uporządkowanie placu budowy przez wykonawcę oraz zasadzenie zieleni.
Nową trasą Warszawy, Doprastavu z Bratysławy, płockiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Usługowego „Wereszczyński" oraz gostynińskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych.
Koszt inwestycji to około 60 mln zł.