Cała inwestycja realizowana była przez dwa lata. Dokonano modernizacji ponad 7 km drogi między Paparzynem i Szabdą. Poszerzono jezdnię i wylano nową nawierzchnię, wyprofilowano pobocza, zamontowano ochronne barierki, ułożono chodniki. Stworzono również zatoki autobusowe, zajazdy, przebudowano odwodnienia drogi (przepusty pod zjazdami i kratki ściekowe). Na następnych 15 km DW543 utrwalono nawierzchnię, przez co komfort jazdy stał się znacznie wyższy.
W br. samorząd na same inwestycje drogowe przeznaczy łącznie 132,7 mln zł. Zakupiony został (za 5,5 mln zł) również sprzęt stosowany do konserwacji i utrzymaniu dróg.